Categories
O językach

Dakus po vichodňarski. Trochę po wschodniosłowacku o tym, co to za język albo gwara, jak się o nim dowiedziałem itd. Ile rozumiecie, jak wam to brzmi, które inne języki w tym słyszycie?

Categories
O językach Z mojego życia

Rozmowa ze mną z Białoruskiego Radia Racja z Białegostoku, w której mówię po rusińsku i międzysłowiańsku

Categories
Piosenki i moje skojarzenia z nimi

Świąteczne życzenia oraz kolęda Z njebjes čista jasnosć po górnołużycku. Ale moment, przecież to znamy, prawda?